Crítiques teatrals de la base de dades TRACES
Col·lecció que delimita la cerca a les crítiques teatrals publicades a la premsa diària, als setmanaris, i a les revistes culturals i especialitzades.
Últimas adquisiciones:
2018-03-18
09:39
El nou enfocament del Tribunal de Justícia respecte a la llengua de l'etiquetatge dels productes alimentaris. Comentari a la Sentència de 14 de juliol de 1998, assumpte Hermann Josef Goerres / Cienfuegos Mateo, Manuel
De l'abstract: "Aquest treball analitza l'estat del dret comunitari respecte a l'ús de les llengües oficials de i en un Estat membre a l'etiquetatge dels productes alimentaris després de la Directiva 97/4/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 1997, i de la sentència del Tribunal de Justícia de 14 de juliol de 1998, dictada a l'assumpte Hermann Josef Goerres. [...]
1998
Revista de Llengua i Dret, Núm. 30 (desembre 1998), p. 63-94 (Estudis sobre dret lingüístic)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/708  
2018-03-17
16:21
Sobre el desig d'ordre / Škrabec, Simona
Del resum de l'article: "Les cultures perifèriques utilitzen la literatura per fer visibles els subjectes esborrats que la història dominant es nega a admetre. Així preserven la capacitat crítica i la força de la utopia. [...]
2018
Els Marges, Núm. 114 (Hivern 2018), p. 39-60 (Estudis)
   
2018-03-17
14:16
"De una tarde de agosto" i "Oh, Dimecres de Cendra, que estens...": vers una teoria de la lectura en Maragall? / Moreta, Ignasi (Universitat Pompeu Fabra)
Del resum de l'article: "Als textos 'De una tarde de agosto' i 'Oh, Dimecres de Cendra, que estens. . . ', Maragall posa les bases del que hauria pogut ser una teoria sobre la lectura. Ho fa a través d'una reflexió metaliterària: són textos que tematitzen el fet de ser llegits".
2018
Els Marges, Núm. 114 (Hivern 2018), p. 24-28 (Estudis)
   
2018-03-17
13:55
La recepció crítica del primer teatre de Maria Aurèlia Capmany (1959-1965) / Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona)
Del resum de l'article: "Les estrenes de les tres primeres obres de Maria Aurèlia Capmany, 'Tu i l'hipòcrita' (1959), 'El desert dels dies' (1960) i 'Vent de garbí i una mica de por' (1965), desconcertaren la crítica teatral del moment. [...]
2018
Els Marges, Núm. 114 (Hivern 2018), p. 10-23 (Estudis)
   
2018-03-16
11:51
La princesa que no sabia l'endevinalla: models rondallístics a l'episodi de Felip i Ricomana al 'Tirant lo Blanc' / Beltran, Rafael (Universitat de València)
L'article vol demostrar el rerefons rondallístic en l'episodi de Felip i Ricomana de 'Tirant lo Blanc', concretament la relació que s'estableix amb els contes-tipus folklòrics identificats amb els números 655 ("Els germans llestos") i 704 ("La princesa i els pèsols") en la catalogació elaborada per Aarne i Thompson, 'The Typus of Folktale'. [...]
2002
Tirant. Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries, Núm. 5 (2002) (Articles)  
2018-03-15
16:35
El nom propi i la llengua catalana / Pou, Agustí ; Bosch i Capdevila, Esteve (Universitat Rovira i Virgili)
De l'abstract: "Este artículo trata sobre la elección del nombre propio en España, una cuestión relevante para la realidad plurilingüe de este país. Después de algunas observaciones generales sobre la naturaleza del nombre propio como signo de identificación de la persaona y del interés de los poderes públicos en su regulación, los autores presentan una panorámica histórica del tratamiento jurídico-lingüístico que ha recibido el nombre propio en España. [...]
1997
Revista de Llengua i Dret, Núm. 29 (juliol 1997), p. 107-146 (Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic)  
2018-03-15
15:53
Els grans conceptes de la doble oficialitat en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística / Puig Salellas, Josep M.
De l'abstract: "Este trabajo examina de què manera los conceptos de lengua propia, lengua oficial y normalización lingüística son tratados por la Ley 1/1998, sobre política lingüística, y cómo se aplicará dicha Ley en diversos ámbitos de la vida catalana. [...]
1997
Revista de Llengua i Dret, Núm. 29 (juliol 1997), p. 23-56 (Estudis sobre dret lingüístic)  
2018-03-15
15:28
El model lingüístic educatiu a les Balears en l'ensenyament no universitari / Colom i Pastor, Bartomeu (Universitat de les Illes Balears)
De l'abstract: "El propósito de este artículo es establecer cuál es el modelo lingüístico-escolar en la enseñanza no universitaria en las Baleares: el modelo de la libre elección (que permite a los alumnos escoger libremente la lengua vehicular) o el modelo del bilingüismo integral (en el cual los alumnos reciben la enseñanza en las dos lenguas oficiales). [...]
1998
Revista de Llengua i Dret, Núm. 29 (juliol 1998), p. 81-94 (Estudis sobre dret lingüístic)  
2018-03-15
15:00
La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística: el nou desplegament de l'art. 3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i els conceptes de llengua pròpia i la llengua oficial / Mirambell i Abancó, Antoni
De l'abstract: "Este artículo presenta la Ley de política lingüística, aprobada por el Parlamento de Cataluña a finales de 1997, como un paso adelante en el proceso de normalización lingüística. [...]
1998
Revista de Llengua i Dret, Núm. 29 (juliol 1998), p. 57-79 (Estudis sobre dret lingüístic)  
2018-03-15
14:24
Els principis de llengua pròpia i llengües oficials en l'articulat de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística / Jou, Lluís
De l'abstract: "El autor describe la nueva Ley de política lingüística como una renovación del compromiso política de la Generalidad con la lengua catalana, como una mejora legislativa respecto a la Ley de normalización lingüística de 1983, y como una aclaración de los dos conceptos jurídicos que fundamentan la idea de normalización lingüística: el concepto de lengua propia (que sólo se aplica al catalán) y el de lengua oficial (que se aplica tanto al catalán como al castellano). [...]
1998
Revista de Llengua i Dret, Núm. 29 (juliol 1998), p. 7-22 (Estudis sobre dret lingüístic)