Críticas teatrales de la base de datos TRACES
Colección que delimita la búsqueda a las críticas teatrales publicadas en la prensa diaria, en los semanarios y en la revistas culturales y especializadas.
Darreres entrades:
2018-05-25
17:53
Els catalanoparlants, els diglòssics i els monolingües. Grups sociolingüístics a la Franja / Sorolla Vidal, Natxo
De l'abstract: "L'estudi presenta una anàlisi multivariant sobre els coneixements i els usos lingüístics de la població de la Franja, i continua amb les anàlisis preliminars de l'enquesta d'usos lingüístics a la Franja de l'any 2003 (Sorolla Vidal, 2005). [...]
2014
Revista de Llengua i Dret, Núm. 61 (juny 2014), p. 87-122 (Estudis sobre política lingüística i sociolingüística)

Inclou annexos
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.56  

2018-05-25
17:36
El canvi de paradigma en la jurisprudència constitucional sobre la competència lingüística dels empleats públics / Ridao, Joan
De l'abstract: "La STC 165/2013 va declarar constitucional la Llei balear 9/2012, de modificació de la Llei 3/2007, de la funció pública, així com de diverses disposicions en matèria de normalització lingüística i de règim jurídic de l'Administració autonòmica, que tenia com a objecte suprimir l'exigència general d'un determinat nivell de coneixement de català com a requisit per accedir a un lloc de treball a l'Administració pública balear. [...]
2014
Revista de Llengua i Dret, Núm. 61 (juny 2014), p. 72-89 (Estudis sobre dret lingüístic)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.55  
2018-05-25
17:24
La lingüística forense: la llengua com a evidència / Cicres Bosch, Jordi ; Gavaldà Ferré, Núria
De l'abstract: "En aquest article presentem les principals aplicacions de la branca evidencial o probatòria de la lingüística forense, la disciplina que estudia l'espai d'interfície entre el llenguatge i el dret. [...]
2014
Revista de Llengua i Dret, Núm. 61 (juny 2014), p. 60-71 (Estudis sobre lingüística forense)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.54  
2018-05-25
13:16
La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011 / Mas Castells, Josep Àngel ; Mestre i Mestre, Eva M.
De l'abstract: "En aquest article s'analitzen les propostes en matèria de política lingüística de les coalicions i partits polítics que van obtenir representació a les Corts Valencianes en les eleccions de maig de 2011. [...]
2013
Revista de Llengua i Dret, Núm. 60 (desembre 2013), p. 125-153 (Estudis sobre política lingüística i sociolingüística)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.33  
2018-05-25
13:00
Sobre el concepte polític de llengua comuna: una aproximació teòrica i comparada / Riera Gil, Elvira
De l'abstract: "A Catalunya, la política lingüística s'ha bastit sobre la relació entre els conceptes de llengua pròpia i llengua oficial, que ha estat objecte d'un sòlid desenvolupament jurídic i ha permès legitimar políticament l'ús preferent del català en un règim de doble oficialitat. [...]
2013
Revista de Llengua i Dret, Núm. 60 (desembre 2013), p. 91-110 (Estudis sobre política lingüística i sociolingüística)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.31  
2018-05-25
11:43
El valencià en 25 anys (II): percepcions i valoracions / Casesnoves Ferrer, Raquel
De l'asbtract: "En aquest article volem mostrar com ha anat canviant amb el temps l'opinió dels valencians sobre l'ús que, en general, es feia del valencià en el moment en què es realitzava l'enquesta i en relació amb el passat. [...]
2013
Revista de Llengua i Dret, Núm. 59 (juny 2013), p. 111-130 (Estudis sobre política lingüística i sociolingüística)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.7  
2018-05-25
11:34
De nou, sobre els tribunals i l’ús de les llengües vehiculars a l’escola / Corretja, Mercè
De l'abstract: "L'article té per objecte comentar les sentències del Tribunal Suprem de 9, 13 i 16 de desembre de 2010 i el seu impacte en el sistema lingüístic escolar de Catalunya, amb especial atenció a la competència de la Generalitat per fixar l'ús de les llengües oficials a Catalunya com a llengües vehiculars. [...]
2013
Revista de Llengua i Dret, Núm. 59 (juny 2013), p. 75-91 (Estudis sobre dret lingüístic)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.5  
2018-05-25
11:25
La política lingüística de l’Estat espanyol: una aproximació a la incomprensió del pluralisme cultural / Marcet Morera, Joan
De l'abstract: "El contingut formal de l'article 3 de la Constitució va ser considerat com un avenç històric, malgrat alguns elements de polèmica en el debat constituent. La Constitució de 1978 acceptava l’existència d’una pluralitat de llengües espanyoles, per bé que només a una, el castellà, li reconeixia el caràcter d'oficial a tot l'Estat i li conferia l'estatus de "llengua franca" per a tots els ciutadans espanyols. [...]
2013
Revista de Llengua i Dret, Núm. 59 (juny 2013), p. 59-74 (Estudis sobre dret lingüístic)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.4  
2018-05-24
16:30
El valencià en 25 anys (I): com són els seus parlants? / Casesnoves Ferrer, Raquel
De l'abstract: "Aquest treball té un doble objectiu: examinar l'evolució del coneixement i ús del valencià des que va entrar en vigor la Llei i Ús d'Ensenyament del Valencià fins a l'any 2010 i, segon, proporcionar una breu fotografia dels valencianoparlants que (encara avui) podem trobar al País Valencià: què els caracteritza, si és que tenen alguna cosa en comú i en quins contextos prefereixen parlar valencià. [...]
2012
Revista de Llengua i Dret, Núm. 58 (desembre 2012), p. 111-136 (Estudis sobre política lingüística i sociolingüística)  
2018-05-24
16:21
Els models de planificació terminològica i el cas català / Bhreathnach, Úna
De l'abstract: "Aquest treball presenta el marc de la planificació terminològica en el context de la planificació lingüística, activitat vital per a totes les llengües i que esdevé cada vegada més important. [...]
2012
Revista de Llengua i Dret, Núm. 58 (desembre 2012), p. 92-110 (Estudis sobre política lingüística i sociolingüística)