Limitar per col·lecció:
Miquel Gayà (42)
Enric Moreu-Rey (51)
Josep Palau i Fabre (465)
Josep Pedreira (27)
Josep Romeu i Figueras (242)
Joan Valls i Jordà (97)