Limitar per col·lecció:
Vicent Andrés Estellés (534)
Barcino (73)
Jordi Carbonell (151)
Catalònia (22)
Joan Ferraté (213)
Àngel Guimerà (468)
Enric Jardí (56)
Franz Kafka (176)
Edicions La Mirada (22)
Robert D.F. Pring-Mill (45)
Revista de Catalunya (170)
Frederic Roda (28)
Joan Salvat-Papasseit (399)
Jordi Sarsanedas (349)
Montserrat Vayreda (38)
Ramon Xirau (42)