Notícies de lingüística de 2008 / Anna Joan Casademont i Amor Montané March
Joan Casademont, Anna
Montané, Amor

Fecha: 2009
Resumen: Bibliografia comentada dels llibres sobre de lingüística catalana publicats l'any 2008.
Documento: Informació ; Bibliografia
Materia: Edicions ; Estudi ; Lingüística catalana ; Català ; Sociolingüística ; Multilingüisme ; Política lingüística ; Immersió lingüística ; Conflicte lingüístic ; Dialectologia ; Mitjans de comunicació ; Llengua oral ; Fonètica i fonologia ; Didàctica ; Tractats gramaticals ; Teoria de la traducció ; Traducció al català ; Història de la llengua ; Prosa catalana ; Biografia ; Estudiosos catalans ; Epistolari ; Diccionari ; Acta ; Col·loquis ; Terminologia ; Manlleu i préstec ; Monogràfics ; Revistes ; 2000X
Pradilla i Cardona, Miquel Àngel ; Edwards, John ; Riera Gil, Elvira ; Arenas i Sampera, Joaquim ; Muset, Margarida ; Conill, Josep J. ; Guijarro, Joan Ramon ; Llorca i Ibi, Francesc X. ; Moners i Sinyol, Jordi ; Verge, Joan Antoni ; Dorca, Jordi ; Beltran i Calvo, Vicent ; Selfa, Moisés ; Payrató, Lluís ; Mas, Josep Àngel ; Aymar, Àngels ; Badia i Cardús, Montserrat ; Prunés, Anna ; Gabarró, Daniel ; Badia, Dolors ; Pérez, Montserrat ; Abelló, Joan ; Rodríguez, Judith ; Cabot Clar, Francesca C. ; Santandreu, Antònia ; Ortega, Rudolf ; Ryder, Rory ; Forteza, Tomàs ; Moll, Francesc de B. ; Nogué, Neus ; Campos, Joan ; Albaladía, Joan ; Embid, Pilar ; Ricoeur, Paul ; Pujol, Dídac ; Alsina i Keith, Victòria ; Guzmán, Alexandra ; Marfany, Joan-Lluís ; Fabra, Pompeu (1868-1948) ; Solà, Joan ; Ginebra, Jordi ; Coromines, Joan (1905-1997) ; Cabré i Castellví, M. Teresa (Ed.) ; Prat, Marta (Ed.) ; Torruella, Joan (Ed.) ; Colón Domènech, Germà ; Comellas, Jaume ; Maragall, Joan (1860-1911) ; Coromines, Joan (1905-1997) ; Nicolau d'Olwer, Lluís ; Ferrer i Costa, Josep (Ed.) ; Pujadas i Marquès, Joan (Ed.) ; Iglésias, Narcís ; Calveras, Josep ; Alcover, Antoni M. (1862-1932) ; Moll, Francesc de B. ; Joan Casademont, Anna ; Bojor, Florin Ioan ; Estanyol, Josep M. ; Llull Martí, Antoni ; Racó, Jordi des (Pseudònim d'Antoni M. Alcover) ; Paloma, David ; Rico, Albert ; Sempere Reig, Josep Eugeni ; Riera, David ; Martín, Anna M. ; Vila, Teresa ; TERMCAT, Centre de Terminologia ; Soler i Garcia, Francesc Xavier ; Pedrós, Armand-Thierry ; Molas, Joaquim ; Casals, Daniel (Ed.) ; Faura Pujol, Neus (Ed.) ; Torrent, Anna M. (Ed.) ; Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1r : 1906 : Barcelona) ; Jornada "Futbol i llengua als mitjans audiovisuals" (2007, 15 de març : Bellaterra) ; Simposio Internacional de Terminología (4t : 2007 : Barcelona) ; Espais Terminològics: "Neologia terminològica: el tractament dels manlleus" (2n : 2007 : Barcelona)
Obras: Pradilla i Cardona, Miquel Àngel. Sociolingüística de la variació i llengua catalana . Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2008
Edwards, John. Un món de llengües: entendre la diversitat lingüística . Bellcaire d'Empordà : Aresta, 2008
Riera Gil, Elvira. Ètica política i diversitat lingüística: Per una política lingüística responsable . Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2008
Arenas i Sampera, Joaquim ; Muset, Margarida. La immersió lingüística a Catalunya, un projecte compartit . Vic : Eumo, 2008
Conill, Josep J.. Del conflicte lingüístic a l'autogestió: materials per a una sociolingüística de la complexitat . Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2008
Pradilla i Cardona, Miquel Àngel. La tribu valenciana . Benicarló : Onada Edicions, 2008
Guijarro, Joan Ramon. El parlar de Sant Vicent del Raspeig i del Camp d'Alacant . Santy Vicent del Raspeig : Cercle d'Estudis Sequet Però Sanet, 2008
Llorca i Ibi, Francesc X.. Llengua d'arraix: la parla almadravera valenciana . València : Generalitat Valenciana, 2008
Moners i Sinyol, Jordi. La llengua de Castigaleu (Ribagorça): estudi de dialectologia . Benavarri : Centre d'Estudis Ribagorçans, 2008
Verge, Joan Antoni. El parlar d'Alcalà de Xivert: estudi fonètic, morfològic, morfosintàctic i lèxic . Alcalà de Xivert : Associació d'Amics de Mainhardt, 2008
Dorca, Jordi. El parlar del Collsacabra: aproximació i assaig de descripció . Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2008
Beltran i Calvo, Vicent. El parlar de les valls del Vinalopó i del Carxe . Vinalopó : Centre d'Estudis Locals del Vinalopó, 2008
Selfa, Moisés. Onomàstica d'Alcover . Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2008
Payrató, Lluís. Corpus audiovisual plurilingüe . Barcelona : Universitat de Barcelona, 2008
Mas, Josep Àngel. Ideologia i variació lingüística: anàlisi dels models de llengua oral en una sèrie documental de la televisió valenciana . València : Universitat de València, 2008
Aymar, Àngels. Monòlegs per a audicions . Barcelona : Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, 2008
Badia i Cardús, Montserrat. Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008
Prunés, Anna. Mirades i veus: recerca sobre l'educació lingüística i literària en entorns plurilingües . Barcelona : Associació de Mestres Rosa Sensat, 2008
Gabarró, Daniel. Bona ortografia sense esforç, educació de persones adultes. Guia didàctica . [Lleida] : [l'autor], 2008
Badia, Dolors ; Pérez, Montserrat. Camí de ronda: 40 primeres classes de català . [Vic] : [L'Àlber], [2008]
Abelló, Joan ; Rodríguez, Judith. Català per a adults (elemental 2 i 3) . Barcelona : Barcanova, [2008?]
Cabot Clar, Francesca C. ; Santandreu, Antònia. Vénga!, aprenem-català . Balears : Conselleria de Cultura, [2008?]
Viure a Catalunya: comencem a parlar . Barcelona : Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de Catalunya
Ortega, Rudolf. Tinc un dubte: el petit llibre del català correcte . Barcelona : RBA, [2008?]
Ryder, Rory. Verbots: learn Catalan verbs . Barcelona : Tsunami Systems, [2008?]
Forteza, Tomàs. Gramática de la lengua catalana . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, [2008]
Moll, Francesc de B.. Gramàtica catalana: referida especialment a les Illes Balears . Palma de Mallorca : Moll, [2008?]
Nogué, Neus. La dixi de persona en català . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008
Embid, Pilar ; Campos, Joan ; Albaladía, Joan. Llengua viva. Locucions . València : Adonay, [2008?]
Ricoeur, Paul. Sobre la traducció . València : Universitat de València, 2008
Pujol, Dídac. Traduir Shakespeare: les reflexions dels traductors catalans . Lleida : Punctum, [2008?]
Alsina i Keith, Victòria. Llengua i estilística en la narrativa de Jane Austen: les traduccions al català . Vic : Eumo, [2008?]
Ensenyament de la llengua i de la literatura: traducció i noves tecnologies . Alacant : Universitat d'Alacant. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Guzmán, Alexandra. La tradició de l'epigrafia romana al Renaixement: patrimoni bibliogràfic català . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, [2008?]
Marfany, Joan-Lluís. Llengua, nació i diglòssia . Barcelona : L'Avenç, [2008]
Solà, Joan ; Ginebra i Serrabou, Jordi. Pompeu Fabra: vida i obra . Barcelona : Teide, [2008]
Diversos autors. Joan Coromines i la filologia romànica . Edició a cura de Teresa Cabré, Marta Prat i Joan Torruella. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
El deler per les paraules: les aportacions de Germà Colón a la romanística . València : Universitat de València, [2008]
Comellas, Jaume. La nació és la llengua. El pensament lingüístic de Joan Maragall . Cabrera de Mar : Galerada, [2008]
Coromines, Joan i Nicolau d'Olwer, Lluís. Epistolari Joan Coromines & Lluis Nicolau d'Olwer . Edició de Josep Ferrer i Joan Pujades. Barcelona, 2008
Iglésias, Narcís. Els inicis del 'Diccionari Català-Valencià-Balear' a través de l'epistolari d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll amb Josep Calveras . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, [2008]
Joan Casademont, Anna. Sintaxi i semàntica verbals en el discurs d'especialitat: elements per a l'activació del valor terminològic . Barcelona : Institut Universitari de Lingüística Aplicada, [2008]
Bojor, Florin Ioan. Diccionari català-romanès / dictionar român-catalan . Barcelona : Griselda Bonet Girabert Editora, [2008?]
Diccionari català-anglès . Madrid : Susaeta, [2008?]
Estanyol, Josep M.. Diccionari abreujat fenici-català . Barcelona : Promocions i Publicacions Universitàries, [2008?]
Bulbul: diccionari dibuixat català-àrab . Barcelona : Premsa Universitaria, [2008?]
Llull Martí, Antoni. Diccionari d'expressions lingüístiques recollides de les rondaies mallorquines d'En Jordi des Racó (Mn. Antoni M. Alcover) . Palma de Mallorca : Moll, [2008]
Paloma, David ; Rico, Albert. Diccionari de dubtes i barbarismes . Barcelona : Edicions 62, [2008?]
Nou diccionari escolar de la llengua catalana . Barcelona : Grup Promotor d'Ensenyament i Difusió Català, [2008?]
Reig, Eugeni S.. Les nostres paraules . [València] : Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2008
Riera, David ; Martín, Anna M. ; Vila, Teresa. Diccionari de vocabulari bàsic per a l'administració pública: català-llengua de signes catalana
TERMCAT. Diccionari d'infermeria . Barcelona : TERMCAT, 2008
TERMCAT. Lèxic de fàrmacs . Barcelona : TERMCAT : Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 2008
TERMCAT. Terminologia dels videojocs . [En línia]
TERMCAT. Diccionari d'infermeria . [En línia]
TERMCAT. Diccionari de psiquiatria . [En línia]
TERMCAT. Diccionari dels esports olímpics . [En línia]
TERMCAT. Terminologia notarial . [En línia]
TERMCAT. Diccionari de la negociació col·lectiva . [En línia]
TERMCAT. Lèxic dels fàrmacs . [En línia]
TERMCAT. Diccionari d'esports nàutics . [En línia]
TERMCAT. Diccionari de rugbi . [En línia]
TERMCAT. Diccionari d'esgrima . [En línia]
Diccionari de futbol . València : Generalitat Valenciana, [2008]
Soler i Garcia, Francesc Xavier. Vocabulari benisser de plantes, ocells i animals invertebrats i vertebrats . Benissa : Ajuntament de Benissa, 2008
Pedrós, Armand-Thierry. Glossari escultòric: termes relacionats amb el treball de la ceràmica, el ferro i la pedra . Palma de Mallorca : Documenta Balear, 2008
TERMCAT. TO Videojocs . [En línia], 2008
TERMCAT. TO Indústria alimentària . [En línia], 2008
TERMCAT. Instruments musicals . [En línia], 2008
TERMCAT. TO Gastronomia (Plats a la carta) . [En línia], 2008
TERMCAT. TO Indústria electrònica i dels materials elèctrics . [En línia], 2008
Miscel·lània Joaquim Molas . 2 volums. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, [2008]
El primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el País Valencià: reptes de futur . Catarroja : Afers, 2008
Futbol i llengua . A cura de Daniel Casals, Neus Faura i l'Anna Maria Torrent. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, [2007]
Literalidad y dinamicidad en el discurso económico . Barcelona : Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2008
Espais Terminològics. Neologia terminològica: el tractament dels manlleus . Barcelona : TERMCAT, 2008
Caplletra. Revista Internacional de Filologia . Núm. 44. València : Universitat de València, [2008]
Caplletra. Revista Internacional de Filologia . Núm. 45. València : Universitat de València, [2008]
Revista de Catalunya . Núm. 235. Barcelona : Fundació Revista de Catalunya, [2008]
Llengua i Literatura . Núm. 19. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, [2008]
Revista de Llengua i Dret . Núm. 49. Barcelona : Generalitat de Catalunya, [2008]
Revista de Llengua i Dret . Núm. 47. Barcelona : Generalitat de Catalunya, [2008]
Articles de didàctica de la llengua i la literatura . Núm. 44. Barcelona : Graó, 2008
Articles de didàctica de la llengua i la literatura . Núm. 45. Barcelona : Graó, 2008
Llengua i Ús. Revista tècnica de normalització lingüística . Núm. 41. Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2008
Llengua i Ús. Revista tècnica de normalització lingüística . Núm. 42. Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2008
Llengua i Ús. Revista tècnica de normalització lingüística . Núm. 43. Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2008
Noves SL, Revista de Sociolingüística . 2008
Publicado en: Serra d'Or, Núm. 593 (Maig 2009), p. 68-73 (Lectures) , ISSN 0037-2501

El registro aparece en las colecciones:
Tipo de documento > Bibliografías
Tipo de documento > Informaciones

 Registro creado el 2012-04-16, última modificación el 2023-11-30   Favorit i Compartir