Notícies de lingüística de 2005 i 2006 (I) / Anna Joan Casademont
Joan Casademont, Anna

Date: 2007
Contents: Primera meitat de l'article (p. 66-71)
Document: Informació
Subject: Edicions ; Prosa catalana ; Assaig ; Estudi ; Català ; Conflicte lingüístic ; Textos legals ; Dret ; Política lingüística ; Normalització lingüística ; Dialectologia ; Frase feta ; Locució ; Paremiologia ; Lexicografia ; Diccionari ; Etimologia ; Onomàstica ; Història de la llengua ; Estudiosos catalans ; Filologia catalana ; Filologia clàssica ; Fonètica i fonologia ; Periodisme ; Connector ; Traducció ; Bibliografia ; Adquisició i aprenentatge ; Emigració i immigració ; Manlleu i préstec ; Terminologia ; Cors ; Esports ; Medicina ; Història de l'art ; Arquitectura ; Miscel·lània ; Acta ; Col·loquis ; Empreses ; Llitera ; Baixa Ribagorça ; Llofriu ; Baix Empordà ; Sineu ; Mallorca Septentrional ; Urgell ; Lluçanès ; Petrer ; Valls del Vinalopó ; Tremp ; Pallars Jussà ; Masnou ; Maresme ; Eivissa ; Formentera
Castellà Surribas, Santiago José ; Pons Parera, Eva ; Pla Boix, Anna M. ; Parés Puntas, Maria Josep ; Bolòs, Oriol de ; Hernández Roig, Enric ; Marquet, Lluís ; Riba i Arderiu, Oriol ; Vigo i Bonada, Josep ; Joan i Marí, Bernat ; Montoya Abat, Brauli ; Bastardas i Boada, Albert ; Gifreu, Josep ; Porta Ribalta, Jordi ; Comellas, Pere ; Minguet Tomàs, Empar ; Romaní, Joan M. ; Castex-Ey, Joan-Francesc ; Gandou Saquer, Olivier ; Baldaquí Escandell, Josep M. ; Sifre Gómez, Manuel ; Perea, Maria Pilar ; Giralt Latorre, Javier ; Veny, Joan ; Benet Parente, Ariadna ; Espunyes, Josep (1942-) ; Colomer Llobera, Antoni ; Manent, Albert ; Cervera i Batariu, Joan ; Dorca, Jordi ; Alcover, Antoni M. (1862-1932) ; Grau Mateu, Josep ; Figuera, Pere Antoni ; Font Obrador, Bartomeu (Intr.) ; Amigó i Anglès, Ramon ; Muray, Joan ; Ribes, Enric ; Moran i Ocerinjauregui, Josep ; Rabella, Joan Anton ; Adroer Puig, Anna ; Gimeno Betí, Lluís ; Junyent, Carme ; Julià-Muné, Joan ; Blecua Falgueras, Beatriz ; Cicres Bosch, Jordi ; Ibba, Daniela ; Marín, Maria Josep ; Palau Sampio, Dolors ; Riera, Carles ; Camps, Anna (Coord.) ; Bordons, Glòria ; Castellà, Josep M. ; Costa, Elisabet ; Estopà Bagot, Rosa (Coord.) ; Cuenca, Maria Josep ; Besa Camprubí, Josep ; Coba Femenia, Joan ; Montalt i Resurrecció, Vicent ; Camps, Assumpta ; Matamala, Anna ; Mallart i Navarra, Joan ; Santaeulària Roig, Frederic ; Moreno Cabrera, Juan Carlos ; Lladó Ballester, Joana ; Nussbaum, Lucila ; Unamuno, Virgínia ; Tebé, Carles ; Bruguera, Jordi ; Talamoni, Jean-Guy ; Basart, Pitu ; Pujolàs, Pere ; Cabestany i Fort, Joan F. ; Matas, M. Teresa ; Unió Europea ; Institut d'Estudis Catalans : IEC ; Lliga Regionalista ; TERMCAT, Centre de Terminologia
Works: Castellà Surribas, Santiago José. Informe sobre l'aplicació per l'Estat espanyol de la carta europea de les llengües regionals o minoritàries en relació amb la llengua catalana . Barcelona : Observatori de la Llengua Catalana, 2005
Eva Pons i Parera, Anna M. Pla Boix i Maria Josep Parés Puntas. Els drets lingüístics com a drets humans, el cas català . Barcelona : Observatori de la Llengua Catalana, 2005
Oriol de Bolòs, Enric Hernández, Lluís Marquet, Oriol Riba i Josep Vigo. Parlar bé el català no és gens difícil. Reflexions sobre el català que ara es parla, un llenguatge interferit i autocensurat . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005 (Bibiloteca Serra d'Or)
Joan i Marí, Bernat. Política i planificació lingüística a la Unió Europea . Eivissa : Mediterrània, 2006
[Anna M. Pla Boix]. El règim jurídic de les llengües a l'administració de justícia . Barcelona : Institut d'Estudis Autonòmics, 2005 (Institut d'Estudis Autonòmics, 41)
Brauli Montoya Abad. La normalització i l'estandardització . Alzira : Bromera, 2006
Albert Bastardas Boada. Cap a una sostenibilitat lingüística . Barcelona : Angle, 2005
Gifreu, Josep. La pell de la diferència: comunicació, llengua i cultura des de l'espai català . Barcelona : Pòrtic, 20
Jordi Porta. El català, o ara o mai! . Barcelona : Angle, 2005
Comellas Casanova , Pere. Contra l'imperialisme lingüístic . Barcelona : La Campana, 2006
Les dades lingüístiques del cens de l'any 2001: alguns dubtes i limitacions . Barcelona : Institut d'Estudis Catalana, 2005
Minguet Tomàs, Empar. Els processos de normalització lingüística en l'àmbit municipal valencià . València : Universitat de València, 2005
Joan Maria Romaní Olivé. Enquesta sociolingüística a la província de Tarragona, any 2002 . Barcelona : Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions, 2005
Castex-Ey, Joan-Francesc. Estudi de viabilitat d'un marc de difusió de la llengua catalana a la Catalunya-nord: de l'intermunicipal al transfronterer . Barcelona : Observatori de la Llengua Catalana, 2006
Gandou Saquer, Olivier. La percepció de la llengua catalana pels turistes i visitants a Catalunya Nord . Barcelona : Observatori de la Llengua Catalana, 2006
Baldaquí Escandell, Josep M.. El model de llengua i la seguretat lingüística dels jóvens valencians . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006 (Biblioteca Sanchis Guarner)
Sifre Gómez, Manuel. Llengua i dialecte . Alzira : Bromera, 2005
Maria Pilar Perea Sabater. Dialectologia i recursos informàtics . Barcelona : PPU, 2005
Javier Giralt. Lèxic de la Llitera . Lleida : Milenio, [2005]
Veny, Joan. Contacte i contrast de llengües i dialectes . València : Universitat de valència, 2006
Benet Parente, Ariadna. Aproximació al parlar de Llofriu . Llofriu : Fundació Llofriu, 2006
Espunyes, Josep. Dites, locucions i frases fetes de tresponts avall: amb la correspondència en castellà . Tremp : Garsineu, 2006
Antoni Colomer i Llobera. Eines i estris del camp: varietat dialectal de Sineu . Sineu : Ajuntament de Sineu, 2006
Albert Manent i Joan Cervera. Els noms populars de núvols, boires i vents a l'Urgell . Lleida : Pagès Editors, 2006
Dorca, Jordi. El parlar del Lluçanès: aportació al coneixement del català . Prats de Lluçanès : Solc, 2006
Montoya Abat, Brauli. Història de la llengua catalana en un territori de frontera: Petrer (Vinalopó Mitjà) . Alacant : Universitat d'Alacant, 2006
Maria Pilar Perea Sabater. Mossèn Alcover a Tremp (1902, 1906, 1921) . Tremp : Ajuntament de Tremp, 2006
Grau, Josep. La Lliga Regionalista i la llengua catalana . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006
Veny, Joan. Tradició, traducció i interferència en el "Diccionari mallorquí (1840) de Pere Antoni Figuera" . Estudi introductori de Bartomeu Font Obrador. Palma de Mallorca : Departament de Culrura [del Consell de Mallorca], 2006
Ramon Amigó Anglès. Espigoladures onomàstiques . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005 (Biblioteca Milà i Fontanals)
Muray, Joan. Entre el pedigrí i l'estigma: motius i noms populars del Masnou . Barcelona : Davinci Continental, 2005
Ribes i Marí, Enric. La supervivència de la toponímia precatalana d'Eivissa i Formentera i l'Onomasticon Cataloniae . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005 (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver)
Josep Moran Ocerinjauregui. L'etimologia i l'onomàstica . Barcelona : Grup Promotor, 2006
Joan Anton Rabella Ribas i Anna Adroer Puig. Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal . Barcelona : Departament de Política Territorial i Obres Públiques [de la Generalitat de Catalunya], 2006
Gimeno Betí, Lluís. Els orígens de la llengua . Alzira : Bromera, 2005
Romanticisme i noucentisme a la Universitat de Barcelona: els grans mestres de la filologia catalana i la filologia clàssica . Barcelona : Universitat de Barcelona, 2005
Maria del Carme Junyent Figueras. Lingüística històrica . Abrcelona : Universitat de Barcelona, 2006
Julià-Muné, Joan. Fonètica aplicada catalana . Barcelona : Ariel, 2005
Beatriz Blecua Falgueras, Jordi Cicres Bosch i Daniela Ibba. Guia de suport per a pràctiques de fonètica . Girona : Documenta Universitària, 2006
Maria Josep Marín Jordà. Marcadors discursius procedents dels verbs de percepció: argumentació implícita en el debat electoral . València : Universitat de València, 2005
Palau Sampio, Dolors. Els estils periodístics: maneres diverses de veure i construir la realitat . València : Universitat de València, 2005
Carles Riera i Fonts. Manual de redacció científica . Barcelona : Claret, 2005
Bases per a l'ensenyament de la gramàtica . Coordinat per Anna Camps. Barcelona : Graó, 2005
Glòria Bordons, Josep Maria Castellà i Elisabet Costa. TXT: la lingüística textual aplicada al comentari de textos . Barcelona : Universitat de Barcelona, 2005
Parlant de llengua amb nens i nenes . Coordinat per Rosa Estopà. Barcelona : Graó, 2006
Cuenca, Maria Josep. La connexió i els connectors: perspectiva oracional i textual . Eumo : Vic, 2006
Besa Camprubí, Josep. Anàlisi i producció de textos catalans . Barcelona : Universitat de Barcelona, 2006
Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives 1 . Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
Coba Femenia, Joan. Els adjectius possessius: teoria i alguns problemes d'ús . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005
Abreviacions . Barcelona : Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (Catalunya), 2005 (Criteris Lingüístics, 2)
Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua . Barcelona : Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (Catalunya), 2005 (Criteris Lingüístics, 6)
Vicent Montalt. Manual de traducció cientificotècnica . Vic : Eumo, 2005
Assumpta Camps Olivé. La traducció literària . Barcelona : Universitat de Barcelona, 2006
Matamala, Anna. Les interjeccions en un corpus audiovisual: descripció i representació lexicogràfica . Barcelona : IULA, 2005
Bibliografia per aprendre català . Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2005
Joan Mallart Navarra. Didàctica de la llengua . Barcelona : Universitat de Barcelona, 2005
Joan Mallart Navarra. Multilingüisme & educació . Barcelona : Universitat de Barcelona, 2006
Curs de correcció i edició de textos orals i escrits: pràctiques autocorrectives . Vic : Eumo, 2006
Curs de llenguatge jurídic . Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2006
Santaeulària Roig, Frederic. Cultura ibèrica: amb guia del curs, glossari iber-català i signaris complets incorporats . Vic : Emboscall, 2006
Beatriz Blecua Falgueras et al. Guia de suport per a pràctiques de fonètica . Girona : Documenta Universitària, 2006
Juan Carlos Moreno Cabrera et al. Llengua i immigració: diversitat lingüística i aprenentatge de llengües . Barcelona : Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (Catalunya), 2005
Joana Lladó et al. Paraules: multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua . Palma de Mallorca : Universitat de les Illes Balears, [2005]
Luci Nussbaum i Virginia Unamuno Kaschapava. Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat . Girona : Documenta Universitària, 2005
La normalització terminològica en català: criteris i termes 1986-2004 . Barcelona : TERMCAT : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 20
Manlleus i calcs lingüístics en terminologia . Vic : Barcelona : Eumo : TERMCAT, 2005
Recerca terminològica. El dossier de normalització . Vic : Barcelona : Eumo : TERMCAT, 2006
Tebé, Carles. La representació conceptual en terminologia: l'atribució temàtica en els bancs de dades terminològiques . Barcelona : IULA, 2006
Bruguera, Jordi. Diccionari de formació de mots . Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 2006
Talamoni, Jean-Guy. Diccionari d'expressions corses comentades . Barcelona : Llibres de l'Índex, 2006
Diccionari de fustes exòtiques . Barcelona : TERMCAT, 2006
Pitu Basart i Pere Pujolàs. Diccionari de fusteria . Barcelona : TERMCAT, [2005]
Diccionari de jocs i joguines . Barcelona : TERMCAT, 2006
Diccionari de gastronomia japonesa . Barcelona : TERMCAT, 2006
Diccionari de procediments culinaris . Barcelona : TERMCAT, 2006
Diccionari d'immunologia . Barcelona : TERMCAT, 2005
Vocabulari d'infermeria . Barcelona : Tarragona : Universitat de Barcelona : Universitat Rovira i Virgili : Institut Joan Lluís Vives, 2006
Vocabulari d'història de l'art català, castellà, francès, anglès . Palma de Mallorca : Castelló de la Plana : Servei Lingüístic Universitari de les Illes Balears : Institut Joan Lluís Vives, 2006
Diccionari de dret civil . Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2006
J.F. Cabestany i M. Teresa Matas. Diccionari d'arquitectura romànica catalana . Barcelona : TERMCAT, 2006
Vocabulari de química . Barcelona : Universitat de Barcelona, 2006
Terminologia del comerç electrònic . Barcelona : TERMCAT, 2006
Miscel·lània Joan Veny, vols VI i VII . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005
Homenatge a Joseph Gulsoy, 1 . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006
Els Usos Lingüístics a les Empreses amb Vocació Internacional . Barcelona : Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (Catalunya), 2005
Published in: Serra d'Or. Barcelona, núm. 569 (2007, Maig), p. 66-73 (Lectures) , ISSN 0037-2501

The record appears in these collections:
10 years of the death > Albert Manent
Document type > Informations
News > Carme Junyent

 Record created 2009-11-30, last modified 2024-03-02   Favorit i Compartir