M. TERESA TURELL (1949-2013)
Darreres entrades:
2020-07-16
11:24
Maria Teresa Turell (1949-2013) / Gavaldà Ferré, Núria (Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra) ; Casesnoves Ferrer, Raquel (Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra)
Amb motiu de la mort de la lingüista catalana i catedràtica de Lingüística Anglesa del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat de Barcelona Maria Teresa Turell.
2014
Estudis Romànics, Núm. 36 (2014), p. 711-712 (Necrologies)  
2020-06-22
12:33
'La lingüística i les seues aplicacions en la societat' / Payrató, Lluís (Universitat de Barcelona)
Es tracta d'un volum ben divers que, en essència, posa al dia la informació sobre unes àrees de la lingüística aplicada en general i en particular de la catalana que tenen un relleu especial en l'actualitat, en la societat en què vivim.
2014
Estudis Romànics, Núm. 36 (2014), p. 510-513 (Recensions)  
2018-05-24
13:30
El canvi lingüístic al Pont de Suert. Vint anys després (estudi en temps real a partir de l'estudi en temps aparent de 1986) / Suïls, Jordi (Universitat de Lleida) ; Ariño, Susana (Universitat de Lleida) ; Alturo Monné, Núria (Universitat de Barcelona) ; Turell, M. Teresa (Universitat Pompeu Fabra) ; Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (15è : 2009 : Lleida)
L'article pretén observar el grau d'implantació de formes estàndard per a dues variables lingüístiques, una de fonètica i una altra de sintàctica, en relació a una sèrie de variables de caràcter social al Pont de Suert. [...]
2010
Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Lleida, 2009, Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010 (vol. 1, p. 297-314)
   
2017-12-05
12:47
Retrospectiva del model labovià de variació lingüística des del català / Turell, M. Teresa (Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra) ; Jornada Temàtica de la Xarxa Cruscat "La sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana" (1a : 2012, 6 de juny : Barcelona)
"El model labovià de variació lingüística parteix d'una premissa fonamental segons la qual la variació és un fet lingüístic significatiu. Aquest article tracta de fonamentar aquesta afirmació i constatar, al mateix temps, que sense la proposta als anys setanta del nou paradigma de sociolingüística quantitativa de Labov, no només no hi hauria "cap mena de tradició de recerca lingüística empírica dins la comunitat de parla" (Trudgill, 1996 [1994]: 15), sinó que molt possiblement aquest paradigma, conegut des de la seva consolidació com a teoria del canvi lingüístic i la variació, no hauria arrelat en la historiografia lingüística internacional. [...]
2013
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 23 (2013), p. 25-56 (Monogràfic: La sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana)  
2017-12-05
12:20
Article 'in memoriam' sobre el llegat de M. Teresa Turell / Boix i Fuster, Emili (Societat Catalana de Sociolingüística. Institut d'Estudis Catalans) ; Cicres Bosch, Jordi (Universitat de Girona)
L'article té dues parts: "Sociolingüística: el llegat de M. Teresa Turell" (p. 13-15), d'Emili Boix-Fuster, i "Lingüística forense: el llegat de M. Teresa Turell" (p. 15-18).
2013
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 23 (2013), p. 13-18  
2014-04-01
10:54
Labov i els labovians catalans: el doctorat honoris causa de William Labov i jornada del CRUSCAT sobre la sociolingüística de la variació (5 de juny de 2012) / Montoya Abat, Brauli (Universitat d'Alacant)
2013
Estudis Romànics, Núm. 35 (2013), p. 679-681  
2012-06-04
10:00
Per una sociolingüística de la variació: la lingüística correlacional i la llengua catalana / Alturo Monné, Núria ; Turell, M. Teresa
Sessió organitzada pel Grup de Sociolingüística Catalana i duta a terme per Núria Alturo i M. Teresa Turell el 17 de març de 1989. En l'article, les autores exposen com les variables lingüístiques poden ser emprades com un índex per mesurar altres formes de comportament social.
1991
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 9 (1991), p. 128-131 (Sessions de seminari)  
2012-06-01
08:52
Entrevista a William Labov / Turell, M. Teresa
Publicació de l'entrevista realitzada al sociolingüista William Labov l'any 1988.
1992
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 10 (1992), p. 15-26 (Articles)  
2012-05-28
11:01
Sociolingüística i contacte de llengües: el rastre del català en el discurs espanyol / Turell, M. Teresa
Del resum de l'article: "Descriu manifestacions del contacte català-espanyol (canvis de codi situacional, alternança de llengües, préstecs i calcs semàntics) en el català parlat (històries de vida) de set immigrants castellanoparlants de la Canonja, entitat local menor del Tarragonès amb un equilibri demogràfic entre autòctons i immigrants. [...]
1994
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 12 (1994), p. 51-62 (Articles)  
2012-05-25
11:25
La tasca del lingüista detectiu en casos de detecció de plagi i determinació d'autoria de textos escrits / Turell, M. Teresa
De l'article: "Aquest article fa una distinció entre la còpia d'idees i el plagi lingüístic. Hi pot haver còpia d'idees sense plagi lingüístic, però si es detecta plagi lingüístic, per la mateixa definició del signe lingüístic, també es produeix còpia d'idees. [...]
2011
Llengua, societat i comunicació, Núm. 9 (2011), p. 69-85 (Monogràfic: Lingüística forense)