Gramàtica del català contemporani / Dirigida per: Joan Solà, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez Saldanya
Solà, Joan (Coord.)
Lloret, Maria-Rosa (Coord.)
Mascaró, Joan (Coord.)
Pérez Saldanya, Manuel (Coord.)

Publicación: Barcelona : Empúries, 2002
Descripción: 3 vol. (3495 p.); 24 cm
Resumen: El capítol introductori inclou una visió general del territori català, un repàs de la història, les variants dialectals i la sociologia de la llengua catalana i una aproximació als estudis sobre el català. Els tres volums s'estructuren en els següents capítols (entre parèntesi, els autors): Els sons del català (Joan Julià i Muné); El sistema vocàlic. Reducció vocàlica (Joan Mascaró); Fenòmens en grups vocàlics (Teresa Vallverdú Arbonès); Altres fenòmens vocàlics en el mot (Jesús Jiménez); Estructura sil·làbica (Maria-Rosa Lloret); Fenòmens assimilatoris (Blanca Palmada); Elisió de '-n' i '-r', distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot (Gabriel Bibiloni); Ensordiment, espirantització i fenòmens que afecten les sibilants (Miquel-Àngel Pradilla Cardona); Fenòmens en grups consonàntics (Nicolau A. Dols Salas); Accent (Salvador Oliva i Pep Serra); Entonació (Pilar Prieto Vives); Morfologia: aspectes generals (Joan Mascaró); Gènere i nombre en noms i adjectius (Esteve Clua); Paradigmes flectius de les altres classes nominals (Jordi Colomina i Castanyer); Flexió verbal regular (Maria Pilar Perea); Flexió verbal irregular i verbs defectius (Max Wheeler); La derivació (M. Teresa Cabré); Formació de mots: composició (Lluïsa Gràcia); Altres elements lèxics (Mercè Lorente Casafont); Altres sistemes de formació de mots (Teresa Cabré Monné); Clitització (Eulàlia Bonet); L'oració (M. Lluïsa Hernanz); Les funcions sintàctiques (Aurora Bel); L'enunciació i la modalitat oracional (Lluís Payrató); L'oració com a unitat informativa (Enric Vallduví); Els SN: els noms (Núria Martí i Girbau); Els pronoms (Júlia Todolí); Els determinants (Josep M. Brucart); La quantificació (Josep M. Brucart i Gemma Rigau); Els complements nominals (Toni Badia); L'adjectiu i el sintagma adjectival (M. Carme Picallo);.
Resumen: La preposició i el sintagma preposicional (Pelegrí Sancho Cremades); L'adverbi (Àngel López i Ricard Morant); Els SV, I: verb i arguments verbals (Joana Rosselló); Els SV, II: la predicació no verbal obligatòria (Joan-Rafael Ramos); Complements adjunts (Gemma Rigau); La passiva i les construccions que s'hi relacionen (Anna Bartra); La coordinació (Enric Serra i Alegre i Manuel Prunyonosa i Tomàs); La subordinació (Xavier Villalba); Les subordinades substantives (Sebastià Bonet); L'infinitiu (Àlex Alsina); Les subordinades de relatiu (Joan Solà); Les perífrasis temporals, aspectuals i modals (Anna Gavarró, Brenda Laca); La negació (M. Teresa Espinal); Subordinació i mode (Josep Quer); Modificadors temporals i aspectuals (Jaume Solà i Pujols); Les construccions causals i les finals (Amadeu Viana i Jordi Suïls); Les construccions condicionals i concessives (Vicent Salvador); Les construccions adjuntes en gerundi i participi (Avel·lina Suñer); Les construccions comparatives i oracions consecutives (Abelard Saragossà); i Els connectors textuals i les interjeccions (Maria Josep Cuenca).
Contiene: Inclou un índex bibliogràfic (p. 3241-3297, vol. 3), un índex de matèries (p. 3301-3425, vol. 3) i un índex general (p. 3429-3495, vol. 3)
Documento: Tractats gramaticals
Materia: Normativa de la llengua ; Fonètica i fonologia ; Vocal ; Processos fonètics i fonològics ; Consonant ; Suprasegmental ; Síl·laba ; Morfologia ; Formació de mots ; Derivació ; Composició ; Flexió ; Nom ; Substantiu ; Adjectiu ; Article gramatical ; Determinant ; Pronom ; Proforma ; Verb ; Infinitiu ; Gerundi ; Participi ; Adverbi ; Preposició ; Clític ; Sintaxi ; Oració ; Oració simple ; Oració complexa ; Complement ; Sintagma ; Quantificador ; Negació ; Locució ; Connector ; Català
ISBN: 8475968694
Localización: . FCIB

El registro aparece en las colecciones:
10 años de la muerte > Joan Solà

 Registro creado el 2009-11-30, última modificación el 2018-02-02   Favorit i Compartir