RAFAEL-LLUÍS NINYOLES I MONLLOR (1943-2019)
Rafael-Lluís Ninyoles

Sociòleg. Fou professor de sociologia de les universitats de València i Alacant. Va treballar com a expert a la Diputació de València i a la Generalitat Valenciana, on va ser cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Els seus estudis se centren en l'anàlisi psicosocial -o sociologia del coneixement- aplicada al conflicte lingüístic.

"Des de molt prompte, la sociolingüística catalana va instal·lar-se en discussions sobre «conceptes» o tipologies, amb noves descobertes terminològiques (la «normativització», la «minorització», les classes i tipologies sense fi de bilinguisme» o què és i què no és una «diglòssia» i no una altra). En la mesura que aquestes discussions, que ompliren quantitat de literatura, no comprometen cap teorització empírica ni una operativització dels conceptes utilitzats, es tracta d'un inútil exercici escolàstic. No sembla tan segur que ens ajuden a avançar gaire en el coneixement de la vida social. Una bona part dels «conceptes sociolingüístics» no són «sociolingüístics» en absolut. Reparem en els préstecs, les apropiacions actives o indegudes de conceptes clàssics de la sociologia i la psicologia social: conflicte social, usos socials, normes d'ús, comunitat, control, ideologies, prejudicis o planificació. Si busquem una anàlisi real de la llengua en la vida social, comprovem una evident desconnexió entre els conceptes i les construccions de les quals han sorgit o una flagrant deficiència en el tipus de bibliografia correntment utilitzada. En definitiva, no sabem si ens convindrà acceptar un sistema de convencions terminològiques mentre no se'ns diga alguna cosa més interessant sobre els fets socials enllà de quina és la definició de «fets socials»".

Tota l'entrevista a: Toni Molla, "El nacionalisme espanyol no sols s'ha mantingut indemne, sinó que s'ha radicalitzat. Entrevista a Rafael-Lluís Ninyoles", L'Espill, núm. 47 (Tardor 2014), p. 141-158

Darreres entrades:
2020-02-24
12:35
Un sociòleg perscriptiu / Sòria, Enric
2019
L'Avenç, Núm. 463 (Desembre 2019), p. 71 (Mirador. Cartes de prop)
   
2020-02-07
10:00
Rafael Ninyoles i el seu temps / Muñoz, Gustau
A propòsit de la mort del sociolingüista valencià Rafael L. Ninyoles s'estudia la seva trajectòria com a investigador de sociolingüística i assagista.
2019
Levante. Posdata, Núm. 1100 (2 novembre 2019), p. 3
   
2018-01-30
15:41
La radiografia sociolingüística del País Valèncià / Lillo i Usechi, Manuel
2018
El Temps, Núm. 1751 (2 gener 2018), p. 56-57 (Els crítics. Literatura)
2 documents
2018-01-24
12:09
La demolingüística al País Valencià : un cas particular de relació entre informació i poder / Casesnoves Ferrer, Raquel (Universitat Pompeu Fabra)
De l'abstract: "En aquest article presentem les enquestes sobre el coneixement i ús del valencià del conjunt de la població valenciana promogudes per la Generalitat Valenciana. Deixant de banda qüestions metodològiques i anàlisis estadístiques, ens centrem en les etapes del desenvolupament de la demolingüística al País Valencià basant-nos en la presencia o absència d'enquestes, en l'evolució de l'ús del valencià i en els canvis de govern. [...]
2016
Llengua, societat i comunicació, Núm. 15 (2017), p. 70-75 (Monogràfic: La demolingüística. Comptar llengües, usos i persones)  
2017-05-19
11:40
"El nacionalisme espanyol no sols s'ha mantingut indemne, sinó que s'ha radicalitzat". Entrevista a Rafael-Lluís Ninyoles / Mollà, Toni
Entrevista al sociolingüista valencià Rafael-Lluís Ninyoles.
2014
L'Espill. Segona època, Núm. 47 (Tardor 2014), p. 141-158 (Converses)
2 documents
2015-08-07
09:37
Albert Bastardas i Emili Boix, '¿Un Estado, una lengua?' / Tudela, Joan
1995
Revista de Llengua i Dret, Núm. 23 (Juliol 1995), p. 344-346 (Recensions)  
2012-06-04
11:01
La noció de normalització lingüística als Països Catalans / Vallverdú, Francesc
Sessió de seminari organitzada pel Grup Català de Sociolingüística el 27 de setembre de 1989 i duta a terme per Francesc Vallverdú.
1991
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 9 (1991), p. 137-139 (Sessions de seminari)  
2012-06-01
12:22
"Els sociolingüistes haurien d'invitar els sociòlegs a reduir les seves pretensions generalistes": entrevista amb Rafael Lluís Ninyoles / Romaní, Joan M.
Entrevista al sociolingüista valencià Rafael Lluís Ninyoles.
1991
Treballs de sociolingüística catalana, Núm. 9 (1991), p. 31-35 (Articles)  
2012-05-14
08:56
Cinc qüestions entorn del plurilingüisme estatal / Marí, Isidor
L'article esbossa cinc qüestions sobre el multilingüisme estatal: aconseguir un marc satisfactori de debat polític; evidenciar de manera continuada les desigualtats del marc actual i legitimar la necessitat de la igualtat formal i d'una reparació dels efectes de la llarga desigualtat; donar visibilitat pública a un model satisfactori de plurilingüisme estatal igualitari i reclamar que els poders de l'Estat expliquin i mirin de justificar la seva política plurilingüe desigual; introduir successivament el plurilingüisme en àmbits d'ús d'eficàcia simbòlica i funcional; demanar a l'Estat espanyol que ens aclareixi si la igualtat lingüística és possible sense sobirania política.
2004
Llengua, societat i comunicació, Núm. 2 (2004), p. 25-28 (Monogràfic: 25 anys de la Constitució Espanyola: un model lingüístic per avaluar)  
2009-11-30
17:04
Toni Mollà: 'Ideologia i conflicte lingüístic' / Ferré, Xavier
Recull de set ponències de les Jornades de Sociolingüística d'Alcoi de l'any 2000. El tema bàsic és el conflicte lingüístic, fent atenció a les dinàmiques ideològiques que articulen processos de substitució lingüística. [...]
L'Avenç. Barcelona, núm. 264 (2001, Desembre), p. 77-78