Limitar per col·lecció:
Baltasar Porcel (650)
Isidor Consul (758)
Ricard Salvat (413)
Jaume Melendres (170)
Manuel Balasch (50)