Limitar per col·lecció:
Ramon Amigó i Anglès (58)
Maria Beneyto (58)
Alexandre Ballester (82)
Jordi-Pere Cerdà (119)
Joan Colomines (163)
Bartomeu Fiol (133)
Josep Iborra (250)
Miquel Pairolí (235)
Carles Sentís (64)
Jordi Teixidor (124)