La pervivència de Nuredduna en la cultura i la societat al llarg del segle XX - Bibiloni, Maria Antònia (Universitat de les Illes Balears) ; Congrés Internacional Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps (2004 : Palma de Mallorca i Pollença)
 
Comentarios (0) | Reseñas (0)
Sea el primero a escribir una reseña de este documento.

Añada su reseña

Valore este artículo:
Dé un título a su reseña:
Escriba su reseña:
Atención: todavía no ha definido su alias.
N/D, será el que se muestre como autor de este comentario