Wheeler, Max W.; Yates, Alan. «Els Estudis catalans a les universitats de les Illes Britàniques (Regne Unit i República d'Irlanda)». A: El català a Europa i a Amèrica. Barcelona : Abadia de Montserrat, 1982 (p. 179-194).