Pitarch, Vicent. «Aproximació al panorama sociolingüístic del País Valencià». A: Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Volum III. Barcelona : Abadia de Montserrat, 2000 (p. 409-412).