Limitar per col·lecció:
Eduard Artells (77)
Josep M. Millàs-Raurell (31)
Armand Obiols (123)
Joan Oller i Rabassa (21)
Carles Pi i Sunyer (63)
Joan Pons i Marquès (17)
Ferran Soldevila (184)
Eduard Valentí i Fiol (11)
Bernat Vidal i Tomàs (27)